Trang tin chính thức chung cư 304 Hồ Tùng Mậu

Một số hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Scitech Tower 304 Hồ Tùng Mậu ngày 17/10/2016

Một số hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Scitech Tower 304 Hồ Tùng Mậu ngày 17/10/2016

Dự án đang bắt đầu sơn lót mặt ngoài 
JS