Trang tin chính thức chung cư 304 Hồ Tùng Mậu

Tiến độ dự án Scitech Tower 304 Hồ Tùng Mậu

Dự án Scitech Tower 304 Hồ Tùng Mậu đang xây tầng 2 cập nhật 28/4/2015

Hình ảnh đang cập nhật

Dự án Scitech Tower 304 Hồ Tùng Mậu xây xong tầng 1 cập nhật 20/4/2015
 
JS