Trang tin chính thức chung cư 304 Hồ Tùng Mậu

Thiết kế căn hộ dự án Scitech Tower 304 Hồ Tùng MậuMặt bằng tầng điển hình dự án Scitech Tower - 304 hồ tùng mậu

ĐIỆN THOẠI : 0975 888 394

Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>


Căn CH1 : Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 106m2 ( tim tường ) - 99,4m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC, 3 phòng ngủCăn CH2 và CH5: Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 78,93 m2 ( tim tường ) - 74,6 m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC, 3 phòng ngủ
Căn CH3 và 4 : Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 64,9 m2 ( tim tường ) - 60,8m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC, 2 phòng ngủ
Căn CH6  : Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 85,9 m2 ( tim tường ) - 79,5m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC, 2 phòng ngủ


Căn CH7 : Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 106m2 ( tim tường ) - 95,6m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC, 3 phòng ngủ


Căn CH8 và CH9 : Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 129,33 m2 ( tim tường ) - 122m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC,4 phòng ngủCăn CH10 Cick vào hình để xem chế độ ảnh lớn hơn >>

Diện tích 107,87 m2 ( tim tường ) -101 m2 ( diện tích thông thủy ) - gồm 2WC, 3 phòng ngủ
 
JS